• Säkerhet

Rose de Fremery 2018-02-22 5 Minute Read

Skrivaren kan hålla koll på vad som skrivs ut

Genom att utnyttja tekniska framsteg i skrivarsäkerhet kan företagen försvara sig mot framtida intrång eller attacker.

Carrie Dagenhard 2018-02-15 3 Minute Read

Har du råkat ut för förfalskad toner?

Eftersom en stor del av en skrivares teknik och arbetskvalitet är beroende av bläcket kan förfalskat bläck hota investeringens integritet.

Tektonika Staff 2018-02-13 7 Minute Read

4 sätt att bekämpa cyberbrottslighet

Utvecklingen av cyberbrottsligheten kommer inte att avta inom den närmaste framtiden. Bygga ett bättre försvar runt din IT-omkrets idag.

Tektonika Staff 2018-02-08 5 Minute Read

Ny teknik tar ett steg framåt

Viss ny teknik har varit på väg att bli mainstream i flera år men har aldrig riktigt nått hela vägen fram.

Lydia Dishman 2018-01-30 5 Minute Read

5 lärdomar från säkerhetskonferenserna under 2017

Den största lärdomen från alla cybersäkerhetskonferenserna under 2017 är att du inte kan vara för försiktig.

Victoria McClurg 2018-01-18 3 Minute Read

Är aktivitetsarmband ett säkerhetshot på arbetsplatsen?

Populariteten och utbudet av aktivitetsarmband på arbetsplatsen fortsätter att växa. It-team måste se till att företaget och personalen skyddas.

Lydia Dishman 2018-01-11 5 Minute Read

5 bästa mobila säkerhetsapparna för arbetsplatsen

Fem bra mobila säkerhetsappar som de här, kombinerat med utbildningssamtal, bör göra arbetsmiljön mycket säkrare i framtiden.