• Produktivitet

Tektonika Staff 2018-02-08 5 Minute Read

Ny teknik tar ett steg framåt

Viss ny teknik har varit på väg att bli mainstream i flera år men har aldrig riktigt nått hela vägen fram.

Lydia Dishman 2018-02-06 5 Minute Read

IT i trädgården: teknik för välmående på kontoret

Denna kombination av lågtekniska växter med teknik för välmående kan fungera för alla kontor.

Joe Hewitson 2018-01-24 4 Minute Read

Automatisering på arbetsplatsen: IoT och det praktiska

Automatisering på arbetsplatsen handlar om att koppla vardagsapparater till nätverket för effektivare hantering och intelligentare användning.

Rose de Fremery 2018-01-17 5 Minute Read

IT på kontoret eller på distans?

Vilka är för- och nackdelarna med distansarbete? Vi ger dig tips på hur du bäst bygger upp ett team som jobbar hemifrån.

Tektonika Staff 2018-01-16 5 Minute Read

3 starka kvinnor i teknikbranschen

Alla dessa tre kvinnor i teknikbranschen betonar att mångfald bland de som jobbar med teknik också kommer att leda till bättre teknik.

Tektonika Staff 2017-12-28 5 Minute Read

Varning! SaaS vill ta över infrastrukturen

DaaS-lösningar kan göra företaget effektivare och förbättra de anställas erfarenhet. Andra SaaS-lösningar kan "äta" gamla maskinvaruhanteringstekniker.

Victoria McClurg 2017-12-21 4 Minute Read

Grön IT med hjälp av automatiserad IoT

Med IoT (Internet of Things) får företag åtkomst till nya data, vilket i längden skapar hållbarhet.