Hur kommer nya skrivare påverka global handel?

2018-09-125 Minute Read

Fördelarna med global handel har varit en het fråga i amerikansk politik de senaste åren. En stor del av presidentens kampanj var kritik mot hur den globala handeln påverkar den amerikanska medelklassen och ledde till rubriker som ”Kommer Donald Trump att betyda slutet på global handel?” och ”Trumps politik framkallar ett globalt handelskrig.”

Men politik är inte det enda som avgör hur den globala handeln fungerar. Tekniken spelar också en roll, och den blir allt viktigare. Oavsett om det handlar om nya skrivartekniker som 3D-utskrifter och det hot som automatisering utgör för lågkvalificerade arbeten eller de senaste trenderna inom konsumentprylar påverkar teknikerna både människor, processer och handel. 3D-utskrifter är ett bra exempel på en het och framväxande teknik som påverkar industriledare och IT-proffs på kontoren på samma sätt, både i vardagen och på det stora hela.

Skydda dig mot den globala handels slut

Enligt Wohlers Associates, som publicerar årliga rapporter om branschen för 3D-utskrifter, förväntas 3D-utskrifter generera över 21 miljarder dollar i världsomfattande intäkter. Många branscher kommer att påverkas av 3D-utskrifter – bland annat läkemedel, militären, konstruktion och mat. Tänk dig att använda 3D-utskrifter för ”komplexa biomimetiska händer” till amputerade människor – det låter väl otroligt?!

Uppkomsten av nya skrivartekniker är något som bör firas, men dessa innovationer kan även leda till oväntade bieffekter. I september 2017 publicerade det globala finansinstitutet ING en rapport som visade att de ökande 3D-utskrifterna skulle kunna utplåna nästan en fjärdedel av handel över gränserna till 2060.

”3D-utskrifterna är fortfarande i sin linda. För närvarande har de väldigt liten effekt på handel över gränser,” skrev Raoul Leering, ING:s chef för analys av internationell handel. ”Detta kommer att förändras när 3D-utskrifter med höga hastigheter gör det ekonomiskt lönsamt att massproducera 3D-skrivare. De första tekniska stegen har redan tagits.”

3D-skrivare kräver mycket mindre arbete för att tillverka produkter och kommer i slutänden att minska utvecklade länders behov av att importera varor från låglöneländer. Om, vilket vissa experter förutspår, 3D-utskrifter kommer att stå för 50 procent av tillverkningen under de kommande 20 åren, skulle en enorm del av världshandeln kunna elimineras, med en början inom motorfordonsindustrin, industriella maskiner och konsumentprodukter.

Glöm inte: inget är enkelt

Det är dessa typer av övergripande, långsiktiga konsekvenser som kan glömmas bort i den tidiga ivern över nya tekniker. Det är industriledarnas ansvar att ta sina företag framåt och välkomna möjligheter till effektivisering, men det är även deras ansvar att tänka på efterverkningarna av dessa val. Dessa beslut fattas inte i ett vakuum.

Men ingen kan se in i framtiden och det är inte så att alla experter är överens om att nya skrivartyper och 3D-utskrifter kommer att ta död på global handel. I en artikel som publicerades nyligen av World Economic Forum skriver författarna Wolfgang Lehmacher och Martin Schwemmer om hur sportmärket Adidas användning av 3D-utskrifter förkortade den vanligtvis ett år långa produktionscykeln och minskade ledtiderna med 66 procent i genomsnitt. Det gör att färre varor går till spillo eftersom detaljhandlare kan beställa utifrån försäljningen och leverantörer kan leverera just det som behövs. Snabbare tillverkning hjälper till att kompensera för eventuell minskad handel.

Men en kort och snabb distributionskedja är inte det enda man behöver tänka på. Många andra faktorer måste tas med i beräkningarna, bland annat geopolitiska risker, tillgången på kompetent personal, infrastrukturens kvalitet, skattefrågor, kostnaden för mark och energi samt tid och arbete för att få licenser.

”Förmågan att hantera förändring och komplexitet är begränsad,” säger Lehmacher och Schwemmer. ”Förändringar kan få enorma konsekvenser, man måste ta med arbetsstyrkan i beräkningen och tillgångar kanske inte har skrivits av eller amorterats än. Ledningen behöver tid och energi för att fokusera på kunderna och marknaden och se till att verksamheten går framåt på ett stabilt och smidigt sätt. Fragmentering har sina begränsningar.”

Välkommen in, roboten är redo att träffa dig nu

Det här är frågor som inte bara rör industriledare – IT-proffs ställs inför samma problem när de fattar beslut om innovationer på kontoret. Hur kommer nya tekniker som minskar behovet av mänskligt arbete att påverka människor och processer på arbetsplatsen?

Till exempel är ”chattbotar” nu tillräckligt sofistikerade för att uppfylla behoven på en avdelning för kundtjänst och telefoncenter kan snart vara en del av historien. Även om bottar inte kommer att ersätta människor fullt ut kommer de att minska hur många kundtjänstmedarbetare ett företag behöver. Teknik kan även ersätta rekryterare genom att använda maskininlärning och AI för att analysera jobbsökanden och matcha rätt kandidater med rätt roller.

Dessa typer av inköpsbeslut som IT-proffs måste fatta får effekter i den verkliga världen, men naturligtvis är inget någonsin så enkelt. Innovationer har potential att eliminera människors jobb, ersätta manuella processer och minska handeln men de kan även kompensera för dessa minskningar genom att skapa möjligheter på andra sätt. Innovation kan skapa nya produkter och öka efterfrågan på dem, vilket inte leder till att jobb försvinner, utan snarare att de förflyttas.

Ta kundtjänst: bottar kommer aldrig att kunna ge samma känslomässiga band och empati som en människa kan och i och med att de hanterar en större del av de supportsituationer som är mycket brådskande gör de att människorna kan ta hand om de situationer som är ”mycket känslomässiga.” Du kan även gå tillbaka till exemplet med 3D-utskrifter: Kan det göra handeln mer regional och mindre global? Ja, men marknaden kommer att anpassa sig.

”Vi borde inte se på det här som något negativt för världsekonomin,” skriver Leering. ”Det är ett skifte, en förändring, och det kommer i slutänden att göra produkterna billigare och öka inköpskraften, vilket kommer att vara positivt för ekonomisk tillväxt.”

Jasmine W. Gordon 2018-10-16 5 Minute Read

RIP IoT-säkerhetsbekymmer: 5 anledningar att IoT är döende

Hur kommer sakernas internet att utvecklas? Läs mer om problemen med IoT-säkerhet och hur vi kommer att använda den här tekniken framöver.

Tektonika Staff 2018-10-09 5 Minute Read

Visualisera den framtid som blockkedjeteknik utlovar

Läs om hur blockkedjeteknik fungerar och hur den kommer att förändra många branscher, till exempel inom läkemedel, finans, humanitär hjälp med flera.

Tektonika Staff 2018-10-02 6 Minute Read

Uppgradera verktygen – håll takten med företagsteknikstrende…

Dagens företag måste ha koll på trender inom företagsteknik och uppgradera sina gamla verktyg. Här får du konkreta tips på vad du behöver tänka på.