Behandla dina skrivare som pappersätande servrar

2018-09-054 Minute Read

James är en IT-tekniker som älskar sitt jobb. Varje morgon stiger han upp, ger sin hund Lenny mat, dricker en kopp kaffe och åker till kontoret. James och hans team ansvarar för att lösa kontorets IT-problem och skydda företaget mot hot. Även om han alltid har mycket att göra, gillar han sitt jobb. Det är stabilt med bra lön, fina medarbetare, intressanta arbetsuppgifter, bra arbetstider – ända tills en säkerhetskris i form av ett skadligt program uppstår.

Då blir James situation mycket besvärligare. Utan integrerade säkerhetsfunktioner är en kris alltid en risk. Ingen IT-tekniker vill hamna i James situation, överrumplad och behöva satsa allt för att förhindra att skadan sprids. Här kan du ta reda på hur du kan förhindra att detta händer dig:

Fokusera på enhetssäkerhet innan det är för sent

I en försvarsrapport för cyberhot från CyberEdge Group upptäckte man att 79 procent av nätverken i 15 olika länder utsattes för intrång under 2017. Utöver det förväntas kostnaderna för skadorna efter cyberbrott att nå 53 triljoner kr per år 2021. IBM:s ordförande, president och VD Ginni Rometty sade ”Cyberbrottslighet är enligt definition det största hotet mot alla yrken, alla branscher och alla företag i världen.” Är du rädd ännu?

Hoten från hackare ökar och utvecklas blixtsnabbt, vilket skapar många problem för kontorens IT-tekniker, som James. Internet blir större varje år: Nya personer kommer online, antalet mobila enheter som används på arbetsplatsen växer och Internet of Things (IoT) blir allt vanligare. Även om det är spännande att börja använda dessa slutpunkter brukar de förbises ur säkerhetsperspektiv, vilket gör dem speciellt sårbara för attacker.

Gör inte samma misstag som James: Han ägnade sin tid och energi åt att fokusera på traditionella enheter och lämnade bakdörren vidöppen för hackare.

Behandla dina skrivare som pappersätande servrar

Dagens komplicerade, fragmenterade säkerhetsmiljö gör det nästan omöjligt för IT-team att hela tiden övervaka varje potentiell sårbarhet. Därför prioriteras inte enheter som skrivare. Men om man förbiser skrivarsäkerhet kan ingångar för skadliga program skapas, speciellt eftersom skrivare kan anslutas till LAN-nätverk och vara utrustade med trådlösa adaptrar, tjänster, appar m.m. Teknikbloggaren Chris Wahl sade att ”skrivare i själva verket är pappersätande servrar” och IT-tekniker bör behandla dem som sådana.

Det är en sak att inse betydelsen av skrivarsäkerhet men en helt annan att implementera den. James och hans IT-team har redan massor att göra. Även om de kunde fokusera på skrivarsäkerhet är reaktionstiden a och o. Ju längre det tar att identifiera en attack, desto större skada kan den åstadkomma. Därför är integrerade säkerhetsfunktioner framtidslösningen för kontorets IT.

Eliminera ingångar med integrerade säkerhetsfunktioner

Många integrerade säkerhetsfunktioner kan omedelbart upptäcka attacker från skadliga program och självläka. Den nya HP Connection Inspector på HP Enterprise-skrivare övervakar en skrivares utgående nätverksanslutningar, använder mönster för att identifiera normalt beteende och känner sedan igen och stoppar all aktivitet som verkar misstänkt.

HPs intrångsdetektering under körtid övervakar också skrivarens minne och startar automatiskt om ifall något upptäcks. Om det skadliga programmet bäddade in sig i skrivarens BIOS behöver du inte bli förtvivlad. HP Sure Start upptäcker att något är fel och startar automatiskt om igen och laddar BIOS från en ”gyllene kopia” som finns dold i skrivaren. Ja, skrivaren kan utföra alla dessa uppgifter utan någon inblandning från IT, vilket gör att James och hans team kan fokusera sin energi på annat.

Sist och slutligen är det enda sättet att effektivt skydda organisationen och dess slutpunkter att använda lösningar som kontinuerlig övervakning, försvar i flera skikt och automatisk respons som kan stoppa attacker innan de utförts. Genom att använda datorer och skrivare med integrerade säkerhetsfunktioner, kan organisationer bli säkrare, smidigare och effektivare. James kan vara bra på det han gör, men det krävs bara en enda oskyddad enhet eller svag punkt för att en katastrof ska uppstå. Utnyttja säkerhetsteknikens framsteg, spara IT-teamets tid och se till att James kommer hem i tid för att ge Lenny mat.

Lydia Dishman 2018-10-30 4 Minute Read

5 säkerhetsstrategier för att motarbeta cyberbrott i detaljhandeln

För att förbereda sig på det värsta krävs avancerade säkerhetsstrategier och en investering i infrastruktur, personal och processer.

Jasmine W. Gordon 2018-10-26 6 Minute Read

De 5 stadierna efter ett IT-intrång

Återhämtningen efter intrång i din IT-miljö har fem stadier. Tips på hur du kan förhindra framtida incidenter.

Lydia Dishman 2018-10-24 5 Minute Read

3 hacktrender som blev populära 2018

Några av de största hackartrender som tog fart under den första delen av 2018, samt några av de senaste trenderna i hur du kan skydda ditt företag.