Disruptiv teknik kommer att revolutionera IT i sjukvården

2018-08-096 Minute Read

Du har väl inte missat hajpen kring disruptiv teknik? Den hajpen är inte på något sätt felaktig. Sådant som AI och blockchain kommer att förändra världen under de kommande åren och revolutionera allt ifrån kundtjänst till distributionskedjan.

Dessa innovativa tekniker är redo att även förändra sjukvården. Här får du se hur genombrott inom AI och blockchain skulle kunna omvandla sjukvården – och hur du och ditt IT-team kan börja förbereda er för det.

AI kommer att ge den medicinska forskningen superkrafter

En av de största utmaningarna inom sjukvårdsinnovation är skalbarhet – processen att gå igenom banbrytande medicinsk forskning är alldeles för omfattande och komplicerad för att anpassas. Idag hänger yrkesverksamma inom medicin bokstavligt talat över fallstudier och rapporter för att hitta det senaste genombrottet och dra sina slutsatser på det gammalmodiga sättet. AI och maskininlärning kan snart förändra den uråldriga metoden.

Teknikföretag utvecklar mycket detaljerade databaser med information för att ge just den typen av skräddarsydda insikter som läkare, forskare och läkemedelsbolag behöver. I kombination med AI och maskininlärning skulle dessa resurser drastiskt kunna minska den tid det tar att utveckla nya behandlingar och botemedel för allvarliga sjukdomar. Vissa behandlingscenter använder redan AI för initial klinisk diagnostik och utnyttjar därmed datainsikter för att ge personanpassad vård. Samtidigt erbjuder sjukvårdsföretag patienterna tillgång till AI-drivna röstassistenter med en stor mängd information om hälsa, förmåner och intelligent prioritering efter behov.

Det dyker även upp företag som med hjälp av AI upptäcker nya läkemedel, vilket påskyndar processen för att ta fram medikament. Det här handlar inte längre bara om tillfälliga startups, även enorma företag, som Amazon, har signalerat att de är på väg att ge sig in i läkemedelsbranschen. Regulatorer utforskar hur AI kan hjälpa dem att testa och godkänna läkemedel snabbare och på ett bättre sätt balansera sitt mandat att säkerställa patientsäkerheten med behovet att gå igenom ansökningarna i en snabbare takt.

Inom kort kommer AI ge superkrafter till vår förmåga att identifiera medicinska tillstånd, hitta läkemedel och ge patienter högkvalitativ vård i en hastighet som nyss var otänkbar.

Säker datadelning med blockchain

Visst är det bra med helt nya AI-framsteg men inte om sjukvårdssäkerheten blir lidande. Det är där som blockchain kommer in. Även om den här tekniken främst är känd som grunden till transaktioner med kryptovaluta kan den även tillämpas inom sjukvården, där säkerhet är avgörande. Man skulle kunna använda blockchain i kombination med AI för att analysera sjukvårdsuppgifter som annars inte skulle vara åtkomliga på grund av rättsliga begränsningar eller sekretess. Det innebär att läkare skulle kunna diagnostisera eller identifiera livräddande botemedel i betydligt snabbare än i dagens läge.

Blockchain skulle även kunna eliminera de datasilor som står i vägen för viktiga medicinska upptäckter. Genom att helt enkelt erbjuda en gemensam, centralt delad och, viktigast av allt, säker arkitektur för sjukvårdsföretag att använda skulle blockkedjor kunna förenkla säker delning av medicinska data på en ny, högre nivå. Estlands regering har till exempel redan använt blockchain för att skapa ett transparent och säkert nationellt sjukvårdsregistersystem och enligt Deloitte skulle blockchain kunna vara nyckeln till att skapa ett patientcentrerat sjukvårdsekosystem som ökar säkerheten, förbättrar datasekretessen och höjer datainteroperabiliteten.

En av blockchains andra stora användarfördelar gäller avtal. Man skulle kunna använda blockchain för att upprätta avtal för kliniska prövningar och påskynda dem så att läkemedel kan komma ut på marknaden snabbare. Man skulle även potentiellt kunna använda dem för försäkringsärenden och patientjournaler, vilket ger ett officiellt register för att lösa tvister men som inte går att manipulera. Blockchain ansågs förut vara en specialteknik som bara var intressant för nördar inom kryptovaluta men skulle nu kunna bidra till att lösa många av de smärtpunkter som finns i dagens sjukvårdssystem – alltifrån data i silor till att lösa tvister och mycket mer därtill.

Börja förberedelserna inför framtiden nu

I och med att AI och blockchain är på väg att komma borde du nu börja förbereda dig för att utnyttja disruptiv teknik som dessa. AI är beroende av en stark big data-arkitektur – en som är utformad för att ge maximalt med datainsikter samtidigt som säkerheten är garanterad. Med det i åtanke är det klokt att börja modernisera din datacenterinfrastruktur nu inför framtida AI- och maskininlärningsinitiativ. AI kanske kan utnyttja textbaserade strukturerade och ostrukturerade data i början, men det dröjer kanske inte länge innan det används även för andra datatyper, till exempel röntgenbilder.

Blockchain kan tillämpas på spjutspetsfall där säkerhet och transparens är oerhört viktigt. Genom att göra ett pilotprojekt skulle du kunna få ett försprång i fråga om att utvärdera blockchains fördelar och risker för din organisation. Eftersom blockchain egentligen är ett distribuerat nätverk kan du behöva förutse kostnaden för att skydda ytterligare nätverksresurser så att du framgångsrikt kan utnyttja den, beroende på hur du räknar med att implementera den.

Disruptiv teknik är naturligtvis inte begränsad till patientvård eller medicinsk forskning. AI i form av automatisering kan även hjälpa IT, och detsamma gäller maskininlärning. Om du ännu inte har övervägt att automatisera riskupptäckt i din skrivarmiljö är det ett enkelt sätt att höja teamets kapacitet. Genom att automatisera tidskrävande processer kan medlemmarna i IT-teamet fokusera sitt arbete på högprioriterade projekt som tar organisationen framåt.

Sjukvården håller fortfarande på att komma ikapp andra branscher när det gäller teknikinnovation, men det skulle kunna förändras dramatiskt tack vare de banbrytande framsteg som AI, blockkedjan och annan disruptiv teknik möjliggör. Modernisera din IT-miljö nu så hamnar ditt sjukvårdsföretag i framkant eftersom det utnyttjar dessa spännande utvecklingar.

Jasmine W. Gordon 2018-10-16 5 Minute Read

RIP IoT-säkerhetsbekymmer: 5 anledningar att IoT är döende

Hur kommer sakernas internet att utvecklas? Läs mer om problemen med IoT-säkerhet och hur vi kommer att använda den här tekniken framöver.

Tektonika Staff 2018-10-09 5 Minute Read

Visualisera den framtid som blockkedjeteknik utlovar

Läs om hur blockkedjeteknik fungerar och hur den kommer att förändra många branscher, till exempel inom läkemedel, finans, humanitär hjälp med flera.

Tektonika Staff 2018-10-02 6 Minute Read

Uppgradera verktygen – håll takten med företagsteknikstrende…

Dagens företag måste ha koll på trender inom företagsteknik och uppgradera sina gamla verktyg. Här får du konkreta tips på vad du behöver tänka på.