Skydd mot katastrofer med en IT-katastrofåterställningsplan

2018-07-186 Minute Read

När orkanen Maria drog in över Puerto Rico i september 2017 med vindar på 250 km/h hade öns elnätverk inte en chans. Det blev inte bara strömavbrott utan 1 360 av Puerto Ricos 1 600 mobiltorn slutade också att fungera. I flera månader hade befolkningen ingen tillgång till rent vatten eller bostäder och företagen hade ingen el för allt utom de mest grundläggande behoven.

President Gilberto Marzuach på Universidad del Sagrado Corazón skapade en IT-katastrofåterställningsplan för att kunna fortsätta ta emot läxor från sina elever. Det hundra år gamla universitetet, som ligger några minuters körning från gamla San Juan, led inte så stor fysisk skada. Men det program som hanterade universitetets finansiella stöd, antagningar, registreringar, betyg, utbildningssystem och ekonomi hölls i ett datacenter som drabbades av elavbrottet.

På universitetet arbetade man med ett team från Dynamic Campus, en serviceleverantör på fastlandet, som i vanliga fall skulle ha flyttat programmen till Amazon Web Services för att återställa åtkomsten. Men den här situationen var inte enkel. Ön var beroende av överbelastade generatorer för att få ström och gick flera timmar utan ström. Då gick det inte att utföra något underhåll. Teamet kunde inte heller komma till Puerto Rico eftersom alla flyg slutade gå och kommunikationen på distans var svår på grund av språkhinder.

Men trots alla hinder kunde Dynamic Campus-teamet säkerhetskopiera och överföra universitetets data på ett säkert sätt, konfigurera och installera uppdaterade program och ge eleverna tillgång till kursarbetet den 16 oktober, strax under en månad efter att orkanen slog till på ön.

Undvik farorna med oförutsedda katastrofer

Du tänker säkert på hackare när du beslutar dig för hur du ska stärka IT-infrastrukturen för att skydda mot en katastrof, vilket inte är ovanligt. WannaCry, NotPetya och andra cyberattacker har härjat, men precis som orkanen Maria visade, är risken för att drabbas av katastrofer som inte utgörs av cyberhot också stor.

Naturkatastrofer, mänskliga fel och till och med djur, som råttor eller vildsvin, kan förstöra den maskinvara som används för att driva företagets system. Dessa driftstopp är vanligare än du tror. Enligt en undersökning från Unitrends förlorade över en tredjedel av organisationerna en eller flera av sina viktiga program, virtuella maskiner eller kritiska datafiler under flera timmar under ett år. Nästan en av fem rapporterade att samma förlust höll på i dagar och en av fyra sa att de förlorade största delen eller alla datacenter under en längre period.

Dessutom håller kostnaderna för oväntade driftstopp på att stiga. I en rapport från Invenio IT analyserade man data från flera källor och man upptäckte att företag kan förlora mellan 926 USD och 17 244 USD per minut vid ett avbrott, när man tar med förlorade intäkter och produktivitet i beräkningen, plus kostnader för återställning och utbyte av utrustning. Med tanke på dessa kostnader är det viktigt för företag att ha en IT-katastrofåterställningsplan.

Prioritera det du behöver skydda

I en rapport för ITPro Today föreslår John Savill att företag ska skapa sin katastrofåterställningsplan genom att först identifiera var och en av företagets kritiska system, samt hur länge varje kan ligga nere (mål för återställningstid) och hur mycket data som kan förloras (mål för återställningspunkt).

”Det är viktigt att ha en realistisk siffra för tillgängligheten,” säger Savill. ”Första tendensen kan vara att systemet måste vara uppe igen om 30 sekunder och jag kan inte förlora några data alls, men verkligheten kan vara att det skulle kosta 500 000 USD om året att uppnå detta. Däremot skulle 15 minuters driftstopp och 5 minuters dataförlust bara kosta företaget 5 000 USD i förlorade intäkter.” Med andra ord, var smart med investeringarna och realistisk med vad företaget kan ha råd att förlora.

Försvara maskinvaran

I rapporten från Invenio IT påstår man också att nästan hälften (45 procent) av oplanerade driftstopp inom IT-hantering orsakas av maskinvarufel, allt från servrarnas drivrutiner till skadade nätverksswitchar.

Den bästa strategin för att lindra även denna oförutsägbara typ av avbrott är att fastställa en plan för att byta ut gammal maskinvara med uppdaterad och mer säker infrastruktur. Oskyddade slutpunkter, som förbisedda skrivare och kopieringsapparater anslutna till nätverket, kan vara speciellt sårbara eftersom alla på företaget använder dem, men inser inte hur bundna de är till den större IT-miljön. Enheter med inbyggda säkerhetsfunktioner kan effektivare minska risken för driftstopp än äldre modeller.

Hitta en pålitlig partner

Många som har hand om IT-styrning har flyttat sina data till molnet för att minska hotet från jordbävningar, vattenskador eller eldsvåda. Samtidigt rapporterar EdScopp att precis lika många IT-chefer tvekar eftersom användningen av molnapplikationer kan äventyra privat administrativ information.

Då kan det kännas tryggare för de tveksamma om de kan hitta en pålitlig och öppen leverantör. ”Pålitliga molnbaserade lagringsleverantörer har effektiv åtkomstkontroll så att bara auktoriserade individer kan hämta data. De bör också övervaka åtkomstmönster för att kunna upptäcka avvikelser,” föreslår rapporten. ”Dessutom bör de använda ordentlig kryptering av molnlagring och upprätthålla säkerhetskopior av alla data för att garantera säker och tillförlitlig åtkomst.”

Förbered dig på det oförutsedda

För Universidad del Sagrado Corazón var räddningen att ha en stark IT-katastrofåterställningsplan. Fast universitetet stod inför värsta tänkbara fysiska katastrof, samt många hinder för katastrofåterställning, kunde man fortfarande få systemen igång igen på en imponerande kort tid.

Du kan inte alltid planera för en katastrof. Men du kan planera att vidta små åtgärder som hjälper dig att komma på fötter igen när katastrofen slår till. Genom att uppgradera maskinvara, samarbeta med pålitliga molnleverantörer och serviceteam, samt utveckla en plan för vad som måste prioriteras, kan du bli tillräckligt motståndskraftig för att klara av alla stormar.

Tektonika Staff 2018-10-11 5 Minute Read

Använd din IT-strategi för att slippa larmtrötthet

Se till att ditt företag har en ordentlig IT-strategi för att slippa larmtrötthet bland personalen. Här får du tips på vad du behöver tänka på för den.

Tektonika Staff 2018-09-21 5 Minute Read

Automatiserad arbetskraft gör att jobbmarknaden förändras

Automatiserad arbetskraft kommer att förändra ekonomin och frågan är hur många jobb som kommer att försvinna och hur många som kommer att förändras.

Tektonika Staff 2018-08-28 4 Minute Read

Är automatiserad IT den superkraft som ditt team behöver?

Med hjälp av automatiserad IT kan du bli den superhjälte som ditt företag behöver. Öka effektiviteten och produktiviteten genom att automatisera uppgifter.