HIMSS18: Ta pulsen på IT i sjukvården

2018-04-266 Minute Read

It i sjukvården laddar för HIMSS18. Över 40 000 personer och 1 300 leverantörer förväntas komma till årets evenemang. Oberoende av om du försöker planera hur du ska få ut så mycket som möjligt i Las Vegas, eller bara försöker hålla koll på trenderna inom branschen, är det värt att kolla in några av konferensämnena.

Förra året handlade det om övergången mot ett mer kundinriktat perspektiv. Årets konferens förväntas fokusera på cybersäkerhet och dataanalyser, med fortsatt betoning på kvalitetsresultat ur ett IT-perspektiv. Här är några ämnen som IT-tekniker och sjukvårdsanställda inte kommer att vilja missa på HIMSS18.

Tonvikt på datadriven informationssäkerhet

Cybersäkerhet är ett hett ämne för alla i och med uppkomsten av ny teknik, som t.ex. blockchain, och den förväntade ökningen av hot mot branschens data. Alla IT-tekniker i sjukvården som är intresserade av att förstå nuläget för cybersäkerheten bör prioritera detta ämne, både under konferensen och därefter. Även om värdet på vårdjournaler sjunker på svarta marknaden, är individuella journaler långt ifrån det enda som hackare är ute efter.

Om du har ambitioner att hålla dig uppdaterad om processer, arbetsflöden, regler och hantering av både säkerhet och privat sjukvårdsinformation så kommer du definitivt att vilja lära dig mer. Diskussionerna tar upp teknik både från kliniska och affärsmässiga arbetsflöden.

Om du deltar i årets konferens får du inte missa den populära, nu dubbelt så stora kommandocentralen för cybersäkerhet, där du kan delta i utmaningar och lära dig nya sätt att skydda din organisation, samt lyssna på några av de många presentationerna om skydd av sjukvårdsapparater.

Förbättra kvaliteten på resultaten med hjälp av T i sjukvården

IT i sjukvården har försökt ta sig ut ur sitt begränsade fack under flera år nu. Är du redo att se ett ännu större fokus på föreningen av IT med kliniska kvalitetsresultat under årets HIMSS?

Konferensfavoriten, HIMSS interoperabilitetshow, tar en titt på opioidepidemin och hur IT i sjukvården kan påverka resultaten av läkemedelsstyrning. Detta fokus betonar förbättringen av kliniska resultat och utvecklingen av hållbara kvalitetsmått genom tekniker, applikationer och tekniska arbetsflöden. Du kan förvänta dig stor uppmärksamhet på federala program för kvalitetsrapportering.

Ta itu med efterlevnadsproblem, riskhantering och programmens integritet

Kärnan för detta fokus går genom flera ämnen under årets evenemang och det är något som många sjukvårdsanställda bör prioritera. Nya efterlevnadsproblem uppkommer när skede 3 av betydelsefull användning lanseras senare i år och riskhanteringsproblem kombineras med stigande cyberutpressningshot. Att förstå efterlevnad och riskminskning inom sjukvårdsorganisationer bör vara högsta prioritet för alla, både de som deltar i kongressen och alla andra. Ämnet tar också upp frågan om hur man ska hantera de stigande kostnader som associeras med försummelsen att efterleva juridiska och lagstiftande krav.

Söker du efter en höjdpunkt? Missa inte Mastering Compliance Symposium (symposium för hantering av efterlevnad).

Möt patienten halvvägs med bättre engagemang

Sjukvården försöker fortfarande hinna ikapp vad gäller kundfokus. Årets evenemang betonar dock ett betydande steg med bättre patientengagemang. Du får se både leverantörs- och kundfokuserade tekniker, verktyg och strategier som används för att fånga uppmärksamheten från både patienter och vårdgivare, samt uppmuntra aktivt partnerskap med leverantörer och andra yrkesarbetare som ansvarar för vårdhantering.

Missa inte Patient Engagement and Experience Summit (möte om patientengagemang och patienterfarenhet) som presenteras i samarbete med Cleveland-kliniken för en titt på fallstudier, bästa praxis och de strategier och verktyg som gör allt detta möjligt.

Investera i data-analyser och affärsintelligens

Big data är fortfarande populärt inom sjukvården. Var inte förvånad om du ser frågor om analyser och affärsintelligens under och efter evenemanget. Ämnet finns definitivt med på schemat för alla sjukvårdsanställda som försöker utföra verkliga förbättringar av organisationens relation till data. Sessionerna inom ämnet fokuserar på organisations- och leverantörsfokuserade bästa praxis och lärdomar, samt verktyg och resurser som kan hjälpa organisationen att utnyttja den teknik inom klinisk intelligens och affärsintelligens som du redan investerat i. Du kan förvänta dig ett fokus på effektivitet och förstås på patientresultat både i värdebaserade och avgiftsbaserade miljöer.

Vill du ha mer information? Ta en titt på resurserna i biblioteket för HIMSS Clinical and Business Intelligence.

Beakta de mänskliga faktorerna, användarupplevelse och design

När sjukvården går mot ett större fokus på patientupplevelser ligger användarupplevelsen inte långt efter.

Det här ämnet var en höjdpunkt under HIMSS17 och evenemanget för 2018 utlovar en ännu närmare titt på interaktioner mellan människa och dator, samt optimering av arbetsflöden. Du kan förvänta dig en översikt av användarupplevelsen, samt de mänskliga faktorer som är involverade i den allt mer komplexa och viktiga interaktionen mellan patienter, system, enheter och leverantörer inom leverans, hantering och mätning av sjukvårdens mål.

Förstå modern IT-infrastruktur och standarder inom sjukvården

Detta fokus kombinerar allt detta. Missa inte sessionerna relaterade till det här ämnet om du vill få en helhetsbild över applikationerna inom IT i sjukvården. Du kan få erfara konversationer och presentationer om mycket tekniska komponenter, inklusive:

  • Trådlöst
  • Databehandling i molnet
  • Kontinuitet inom verksamheten
  • Virtualisering

Bli inte förvånad om du stöter på information om andra tekniker som kan ge smidig och effektiv vård på regional, nationell och internationell nivå.

Nyckeln till framgång på alla HIMSS-evenemang är att ha ett organiserat schema. Om du ännu inte laddat ner appen, rekommendera vi att du gör det här och börjar skapa ditt schema idag. Om du inte har turen att kunna delta i årets evenemang ska du ägna tillräckligt med tid och arbete åt att undersöka varje fokusområde som finns uppräknat ovan så att du kan hjälpa ditt företag att ha koll på de tekniska trenderna inom sjukvården. Glöm inte att ta en förhandstitt på HIMSS18 där man diskuterar hur man håller ett till stort sett ignorerat hot mot IT-säkerheten inom sjukvården på avstånd.

Tektonika Staff 2018-10-17 5 Minute Read

Fyra steg till en stark säkerhetsgrund

När du har stärkt säkerhetsgrund, blir hanteringen av IT-tillgångarna inom miljön säkrare och mer tillförlitlig och du kan sova bättre.

Jasmine W. Gordon 2018-10-15 5 Minute Read

6 sätt att återupprätta kundernas förtroende efter dataskyddsbrott

Dina kunder prioriterar dataskydd högt och har du väl drabbats av ett intrång behöver du hantera situationen på rätt sätt för att återvinna förtroendet.

Rose de Fremery 2018-10-03 4 Minute Read

Närma dig ett hacksäkert nätverk med bättre enhetssäkerhet

Använd ett mångsidigt tillvägagångssätt som inkluderar slutpunktssäkerhet, skydda data och dokument, och ta stora steg mot ett hacksäkert tillstånd.