Samarbete mellan avdelningar: vi gör det tillsammans

2018-04-125 Minute Read

Inom IT är det inte vanligt med samarbete mellan avdelningar. Vi är snarare väl bekanta med vi och dom-mentaliteten. Det är inte ovanligt att IT blir isolerat, ett beslut som i vissa fall kan vara självförvållat. Det kan finnas flera anledningar till att välja isolering, till exempel säkerhetsskäl eller kulturella svårigheter. Det kan också vara så att medarbetare utanför IT-teamet inte förstår varför IT är viktigt för verksamheten, förutom för att lösa problem.

Men som det ser ut idag kan vi göra mer än att lösa ärenden, vi kan faktiskt bidra direkt till verksamheten i grunden. IT har blivit kärnan när det gäller affärsstrategi och beslutsfattande och vilken teknik vi väljer att använda kan bokstavligen förvandla ett företag.

Det här betyder att IT har blivit avgörande och i konkurrensutsatta branscher kommer de som utnyttjar tekniken bäst att vinna. Du och ditt IT-team kan dock inte göra allt själva. Det är viktigt med samarbete mellan avdelningarna för ökad säkerhet, högre effektivitet med mera, så förbered dig genom att lära dig hur du kan bygga starkare relationer inom företaget.

Samarbeten skapar säkra miljöer

Säkerhet är generellt sett ett stort problem inom IT generellt idag. Vi vet alla vad säkerhetsöverträdelser kostar och hur en skadeattack kan överraska och skapa kaos inom ett företag. Därför är det ett måste att tidigt upptäcka hot och förebygga dem. Om du skulle behöva en påminnelse räcker det med att tänka på när Sony hackades och all intern information som läckte ut då. Som Fortune rapporterade var det dålig säkerhet och envisa skadeprogram under flera år som gjorde det här katastrofala fiaskot möjligt. Det blev nästan dödsstöten för Sony och om det här händer ett företag av den storleken kan man bara föreställa sig vad som skulle hända om ett mindre företag hackades.

Du kan komma långt i arbetet med att skydda ditt företag genom att förebygga, men för att skapa ett bra försvar behöver du först förstärka eventuella svaga länkar. Se till att identifiera alla säkerhetsrisker och leta efter dem på oväntade platser, till exempel i skrivarmiljön. Medarbetarna kanske inte inser att konfidentiella dokument som skrivs ut på trådlösa skrivare kan hamna i fel händer.

Du kan eliminera den risken genom att använda mer avancerade och säkrare skrivarlösningar och utbilda användarna om farorna med skrivarmiljön. Var inte rädd för att be medlemmar utanför IT-teamet att delta i sådana utbildningar. Det är ju ändå så att alla måste vara medvetna om phishing, riktlinjer för enheter som inte tillhör företaget, tvåfaktorsautentisering och andra säkerhetsproblem.

Varför? Även om det naturligtvis hjälper att ha säkrare tekniska lösningar är medarbetarna första försvarslinjen och om de vet vad de ska se upp för kan du skydda hela företaget bättre. Det är ditt jobb att starta det samtalet, och tekniska samarbetsverktyg såsom kommunikationsteknik för videokonferenser och chatt kan verkligen hjälpa till att göra medarbetare inom olika avdelningar medvetna om dessa problem.

Att konkurrera kräver samarbete

På en mer teknisk nivå använder många företag en strategi där man sätter det digitala först (vilket innebär mycket fokus på IT) för att särskilja sig från konkurrenterna. Uttrycket används så ofta att det har blivit slitet som en snuttefilt, och det gör att många undrar vad ”digitalt först” egentligen betyder. Kort uttryckt är det viktigaste för att stå ut i mängden att du skapar en upplevelse som kan anpassas till alla format utan att det märks någon skillnad i kvalitet

Tänk till exempel på företagets webbplats: den kanske ser superbra ut på en dator men hur förändras den när man tittar på den från en mobil enhet? Målet är att anpassa webbupplevelsen så att den blir precis lika bra och enkel i dessa olika medier. Det är därför IT spelar en avgörande roll, deras mål är att se till att upplevelsen blir lika smidig i alla plattformar, särskilt i fråga om tekniken.

För att lyckas med det behöver man kommunicera mellan avdelningarna så att allt fungerar som det ska, från att skapa annonser som visas korrekt på olika enheter till säkerheten för ekonomiska transaktioner (till exempel för en e-butik). När kunder interagerar med ditt företag digitalt ska tekniken bara fungera.

Vad funkar inte? Enskilda områden och isolerade avdelningar. Företaget behöver agera som ett team och använda en holistisk approach till samarbete mellan avdelningarna för att nå framgång och konkurrera inom sitt område. När alla arbetar tillsammans kan IT-teamet lösa mer överskridande problem med hjälp av teknik. Exempelvis kan nya samarbetsverktyg som Slack underlätta i jakten på bättre kommunikation och ett tajtare teamfokus.

Om du strävar efter den här typen av förändring när det gäller samarbete mellan avdelningar inom företaget kommer du snart att märka vilka positiva effekter det har på IT-teamet och företaget i stort, bland annat en säkrare IT-miljö och en enhetlig inställning till digital förvandling.

Tektonika Staff 2018-09-19 6 Minute Read

Kan smart enhetssäkerhet öka kundernas förtroende?

Här är tre sätt att använda företagets strategi för slutpunktssäkerhet och dataskydd till att höja kundernas förtroende.

Tektonika Staff 2018-09-04 4 Minute Read

Big data-verktyg förenklar ledarskap och rekrytering

Talangrekrytering har kommit att alltmer vara en uppgift för både företagsledning och IT. Nu kommer nya verktyg som använder big data för att förenkla.

Jasmine W. Gordon 2018-08-29 6 Minute Read

Har digital innovation inom AI gått för långt?

Digital innovation kan leda till både bra och dåliga resultat. Läs mer om AI-kyrkan, AI-bebisar, poker, chattbotar och annat som upprör och berör.