Digitalisering kan revolutionera utvecklingsländerna

2018-04-046 Minute Read

Kan alla dra fördel av digitalisering? Tänk dig att du är en bonde med en rekordskörd. Du vill sälja men efter en hård dag på fältet är det svårt att ladda om och sköta affärerna också. Hur ska du hitta marknadspriset eller annonsera till köpare. Vad gör du?

Tidigare hade du behövt använda en mellanhand som hade koll på marknaden och som skulle ha tagit en stor del av vinsten. Så är det inte längre. Tack vare nya tekniska lösningar, till exempel MFarm, kan bondgårdar skicka ett sms och få lokal information om marknadspriset för sina produkter. De kan sedan använda ett gruppförsäljningsverktyg för att ta produkterna till avlämningsplatser och annonsera om sina varor via mobila tjänster. För att göra det ännu lättare kan lösningar som MFarm till och med skicka kundernas betalningar elektroniskt till bonden.

Digitalisering innebär lika mycket potential för samhällen i utvecklingsländer som för företag på andra platser. Mycket av det här sker via nätverk för mobil kommunikation, vilket blir allt vanligare eftersom de är enklare att lansera på landsbygden än bredband med fast lina.

Grön företagsförvaltning i utvecklingsländer

Teknikföretag hjälper till att bygga ut infrastrukturen som stöder dessa mobilapplikationer på tillväxtmarknader. De använder grön teknik för att göra mobil infrastruktur tillförlitlig och miljövänlig. Greenwish Partners är ett företag som sysslar med förnybar energi och drivs av Charlotte Aubin-Kalaidjian, tidigare verksamhetschef för Morgan Stanley Investment Management. Hon hoppas kunna investera över 1 miljard kanadensiska dollar i Afrika och installera solkraftsdrivna telekommunikationstorn för att hjälpa till och skapa en mer pålitlig mobil infrastruktur på hela kontinenten. Hon bestämde sig för att starta företaget eftersom det saknades el för många av kontinentens 240 000 mobiltorn. Genom att kombinera solkraft med tornens befintliga dieselgeneratorer har hon kunnat producera helt fristående torn för mobil kommunikation.

Greenwish är ett exempel på företag som använder modern teknik till fördel för de 900 miljoner i världen som enligt Världsbanken lever i extrem fattigdom, dvs. på 1,90 internationella dollar eller mindre om dagen. Teknik kan skapa nya möjligheter för människor genom att exempelvis förbättra produktionen på avlägsna lantgårdar och möjliggöra mobil betalning.

I takt med att företag bygger ut tillförlitlig teknikinfrastruktur i utvecklingsområden kommer innovativa program inom socialt entreprenörskap som erbjuder värdefulla tjänster. Ett exempel är OnionDev, ett socialt företag som hjälper till att få ut information till människor i Indien, Afghanistan, Sri Lanka och afrikanska länder där den behövs som mest.

Det Delhi-baserade teknikföretaget Gram Vaani insåg att användningen av smartphones och mobil data är låg i många utvecklingsländer och skapade därför en röstbaserad plattform för interaktiva medier för att ge människor i dessa områden tillgång till lokalt relevant innehåll. Röstinspelningar som nås via ett interaktivt röstsystem erbjuder lokala nyheter, information om medborgerliga rättigheter och möjligheter i samhället som publiceras av volontärer under dagen.

Rent vatten med smarta sensorer

Tekniken kan hjälpa information att rinna som vatten genom utvecklingsmarknader, och den kan även ge tillgång till själva vattnet. IoT finns inte bara de utvecklade länderna, utan används även i länder som Kenya och Etiopien, där man har stora utmaningar när det gäller att tillhandahålla vatten av hög kvalitet.

SweetSense (baserat i Portland, Oregon) använder enkla sensorer som inte kräver mycket energi för att förbättra tjänster för vatten, hygien och jordbruk. Företaget har utvecklat mer än 1 000 sensorer under de senaste fem åren och de övervakar allt ifrån borrhål till handpumpar och latriner, och ger en enda, heltäckande vy över vatteninfrastrukturer och -användning i utvecklingsområden.

It-beslutsfattare inom myndigheter och policyskapare kan göra sin del för att främja tillväxten av möjliggörande teknik inom sina egna områden, förklarar Nagy K. Hanna, en senior styrelseledamot för Center for Policy on Emerging Technologies, i ett blogginlägg för Världsbanken. Han säger att myndigheter måste nära det digitala ekosystemet och förstå att digitala tekniker är extremt beroende av varandra (mobila informationssystem är till exempel beroende av pålitlig mobilinfrastruktur).

Det här behöver vi från staten

Hanna fortsätter med vad som är upp till staten att tillhandahålla. Han säger att regeringarna behöver ledarskap för att mobilisera långvarigt engagemang och skapa utvecklingsstrategier snarare än enkla ad hoc-projekt. Slutligen måste regeringarna investera i processinnovation och institutionellt lärande. Varje dollar som investeras i informations- och kommunikationsteknik bör matchas med fyra eller fem gånger högre investeringar i dessa områden, menar han.

Vad händer när de olika regeringarna gör det här rätt? Jo, länderna blir mer uppkopplade. Medborgarna blir mer digitalt kunniga. Innovation på gräsrotsnivå börjar att blomstra. Det var så Farm Shop började hjälpa småbrukare. Innan digitala innovationer såg dagens ljus använde leverantörer besvärliga pappersbaserade system för företagsförvaltning, vilket innebar att produkter ofta var slut i lager. Butiksnätverket har en annan approach när de erbjuder lantbruksprodukter till lokala lantbrukare och använder surfplattor med programvara som låter franchise-butiksägare beställa varor med ett klick.

Företaget kan spåra transaktioner i realtid, vilket gör att de kan upprätthålla priser och lager för lokala bönder som i sin tur kan följa allt ifrån frön till bevattningssystem med mikrodroppar. Företaget erbjuder även bönderna tjänster för att testa jordmånen och skickar resultatet till dem direkt via sms.

Allteftersom kostnaderna för tekniken fortsätter att sjunka försvinner de hinder som finns för utvecklingsområden när det gäller att sätta igång. Genom att samarbeta kan beslutsfattare inom privata företag och myndigheter skapa nya möjligheter för effektivitet och bättre allmän infrastruktur i både storstäder och små byar.

Jasmine W. Gordon 2018-08-08 6 Minute Read

5 IT-beslut som inte förstör kundens dag

Alla IT-beslut är viktiga för kundupplevelsen i dagens digitala värld. Läs om vad du ska tänka på för att skapa en exceptionell upplevelse för kunder.

Tektonika Staff 2018-08-01 5 Minute Read

3 sätt att förbättra IT-strategin

Det kan ofta vara förvånansvärt svårt att mäta effektiviteten för en IT-strategi. Här är tre sätt att förbättra den med fokus på personalen.

Tektonika Staff 2018-02-27 5 Minute Read

Avancerad sjukvårdsteknik med mikrofluidik

Samhället tar ofta enorma steg framåt när man kombinerar olika forskningsområden inom till exempel sjukvårdsteknik.