Hur IoT-lösningar ger kraft till administrerade tjänster

2018-04-034 Minute Read

Sakernas internet (IoT) inte bara växer – det exploderar – och statistiken är häpnadsväckande. Forsknings- och konsultföretaget Gartner uppskattar att det kommer att finnas 20,8 miljarder anslutna enheter år 2020.

Det är intressant att se hur stor del av de här IoT-lösningarna som är riktade till företag snarare än konsumenter. Många av de IoT-enheter som används världen över är företagsfokuserade, vilket innebär en gyllene möjlighet för MPS-leverantörer, som kan använda IoT-sensorer i företagsmiljöer för att övervaka och kontrollera de miljöerna åt sina kunder.

Vi ser redan hur IoT-lösningar tar sig fram i vissa branscher, som frakt och leverans. BlackBerry erbjuder en tjänst som heter Radar, som är särskilt utformad för att spåra lastcontainrar. Sensorer med låga krav på underhåll placeras på containrarna och läser av miljöförhållanden, som temperatur och luftfuktighet, samt statusen för containrarnas dörrar och själva lasten. Systemet kan se var en container befinner sig och om den rör på sig eller inte.

Den här informationen skickas till en molnbaserad tjänst som sammanställer informationen för att ge en realtidsbild av företagets logistik. Att integrera det här i ett bredare hanteringssystem för leveranskedjan kan innebära ny effektivitet för frakttransporter genom attt gissningar angående tillgångshantering kan elimineras. Genom att använda en sådan tjänst kan återförsäljare bättre förutse när ömtåliga varor ankommer och i vilket skick. Det kan i sin tur hjälpa dem att förbättra inventariehantering och prissättningsstrategier.

Från logistik och byggnader till skrivare

IoT kan användas lika väl för att hantera stationära tillgångar som rörliga. Ett nischat användningsområde är till exempel administrerade tjänster för byggnaders energieffektivitet. Genom att kombinera IoT-sensorer med ett värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem (HVAC) med möjlighet till fjärrstyrning i kommersiella fastigheter erbjuder de här företagen sina kunder energibesparingar i utbyte mot regelbundna betalningar.

MPS-leverantörer förstår värdet av anslutna enheter. De har traditionellt sett stått inför en svår utmaning, då de försöker hålla reda på hundratusentals enheter på fältet, tillsammans med det bläck, den toner och det papper som används till enheterna. Att lagerföra de tillbehören och se till att enheterna fungerar väl är ett tidskrävande arbete som kan kännas mer som en konstform än en vetenskap.

Utskriftsenheter som är utrustade med rätt sensorer och anslutna till en central övervakningstjänst som en del av en MPS-lösning kan skicka information om sin status till företaget. Med skrivare som kan tala om för företaget hur mycket papper och toner de använder och automatiskt beställer mer besparas tjänsteleverantören en del gissningsarbete, och man undviker onödiga tjänsteavbrott för kunden. Och om en enhet på liknade sätt kan upptäcka inre slitage och begära service eller utbyte kan det minimera arbetsuppehållen på kundens anläggning.

Med IoT-lösningar kan MPS-leverantörer hålla igång sina tjänster. Det leder inte bara till större kundnöjdhet utan sänker också underhållskostnaderna för leverantörer, genom att de kan planera in sina teknikers besök istället för att svara på oväntade servicesamtal. Att maximera tillgängligheten för fakturerbara tjänster till kunden optimerar också tjänsteleverantörens inkomst.

Förstå långsiktiga trender

IoT-lösningar går utöver övervakning av den dagliga verksamheten, då det också innebär att leverantörer av administrerade tjänster kan ge sina kunder nya insikter. IoT-sensorer skapar stora mängder data, som sedan kan användas av analyssystem i molnet för att upptäcka nya trender.

En MPS-leverantör kan visa kunder oväntade långsiktiga mönster i deras skrivaranvändning på viktiga platser, och föreslå sätt att spara kostnader. Ett företag som spårar tillgångar kan uppmärksamma svaga punkter i en återförsäljares leveranskedja som kostar pengar på grund av förstörda varor.

Marknaderna för smarta hem och personlig träning har fångat allmänhetens intresse, och fört sakernas internet (IoT) i fokus, men vi bör inte förbise business-to-business-möjligheterna med den här spännande tekniken. MPS-leverantörer kan tjäna på mer information om vad som händer på fältet, och det kan ge dem en konkurrensfördel, både i fråga om intern effektivitet och påtagligt kundvärde.

Vill ni veta mer? Hämta vår 13-sidiga guide för att få veta hur HP Managed Print Services (MPS) kan hjälpa er öka säker mobilitet och produktivitet för er arbetsstyrka.

Tektonika Staff 2018-09-21 5 Minute Read

Automatiserad arbetskraft gör att jobbmarknaden förändras

Automatiserad arbetskraft kommer att förändra ekonomin och frågan är hur många jobb som kommer att försvinna och hur många som kommer att förändras.

Tektonika Staff 2018-08-28 4 Minute Read

Är automatiserad IT den superkraft som ditt team behöver?

Med hjälp av automatiserad IT kan du bli den superhjälte som ditt företag behöver. Öka effektiviteten och produktiviteten genom att automatisera uppgifter.

Lydia Dishman 2018-07-18 6 Minute Read

Skydd mot katastrofer med en IT-katastrofåterställningsplan

Du kan inte alltid planera för en katastrof. Men du kan planera för en katastrofåterställningsplan som hjälper dig att komma på fötter igen.