Innovation inom AI-baserad sjukvård: snart i en operationssal nära dig

2018-03-284 Minute Read

Kan AI-baserad sjukvård vara lösningen på problemen vi ser nu? Det är traditionell kodning som har byggt praktiskt taget varje del av den moderna världen, men eftersom målet har varit att lära datorer att lösa problem har begränsningen varit kodarens kompetens och fantasi. AI-kodning däremot handlar om att lära datorerna problem och låta lösningarna komma från enkla, nästan evolutionsliknande processer. Det här skiftet har tagit AI framåt och har antagligen varit den viktigaste innovationen inom sjukvård under de senaste decennierna.

Effekten av sådana datorframgångar börjar nu att märkas. AI ger redan fantastiska fördelar när det kommer till effektivitet och säkerhet inom sjukvård med alltifrån diagnoser på nätet till de första stadierna av robotkirurgi. Samtidigt blir sjukvården alltmer krävande för varje dag som går. Att gå vidare till avancerad vård kommer att kräva ännu bättre AI.

Sjukvården mår dåligt och AI kan vara botemedlet

Under en längre tid har sjukvården blivit allt mer kostsam, ett problem som Forbes menar att man bara kan fixa med ”systematiska” lösningar. Dels beror problemet på att alltfler drabbas av kroniska sjukdomar som diabetes, dels beror det på färre företagssponsrade sjukvårdspaket och dels beror det på den ständigt ökade livslängden i industrivärlden. Problemet ser ut att vara svårbehandlat: i takt med att hälsan generellt blir bättre ökar kostnaderna för att förbättra den. Men syftet med AI-baserad sjukvård är att krossa dessa hinder.

AI-lösningar hjälper redan läkare (eller tar över helt) i med flera specifika diagnoser som lunginflammation och hjärtattacker. Samtidigt har AI-drivna robotar redan börjat jobba sig in i operationssalarna där de förbättrar säkerheten på mänsklig nivå medan kirurger kan fokusera på svårare uppgifter. Det är den typen av arbetsbesparande innovationer som skulle kunna revolutionera sjukvården, ungefär på samma sätt som tekniken revolutionerade tillverkningsbranschen. AI kan industrialisera medicinbranschen, men även vården.

Främja (och utnyttja) AI-revolutionen

Precis som med allt annat kommer det antagligen att falla på it-avdelningen att förverkliga chefernas högtflygande planer. Visst behöver ledningen hålla ögonen på storskaliga strategiska idéer, men det är ofta it-beslutsfattarna som måste driva banbrytande AI-lösningar. Till sist handlar handlar det om okunskap om själva tekniken, och it-mearbetare tvingas ofta pitcha AI-teknik främst baserat på dess förmåga att påverka resultatet.

Trots detta fattas beslut om utgifter på högsta nivå och det blir till slut it-avdelningens jobb att implementera. Det viktigaste med AI är detsamma som med allt annat: säkerhet. Mänskliga kirurger kan naturligtvis inte hackas, hur de presterar och agerar kan inte påverkas av det eviga loppet mellan hackare och säkerhetsforskare medan detsamma inte kan sägas om AI-kirurger. Bara några få skadliga historier i media skulle kunna förstöra mycket av AI:s framfart och i allmänhetens öga förvandla den till en digital spion som är ute efter vår känsligaste privata information, snarare än en kostnadsbesparande ny sjukvårdsinnovation.

Den AI-drivna förändringen har bara börjat

Det som är slående med den AI-baserade sjukvård som är under utveckling just nu är inte varje enskild funktionalitet, utan snarare helheten. I de flesta fall är det inte svårare att diagnostisera en sjukdom än en annan, men varje process tar tid och kraft att lära ut. Potentialen med AI inom sjukvården kommer bara att kunna utnyttjas fullt ut när många olika AI tillsammans kan utföra majoriteten av de lättare uppgifterna som för närvarande ges till nyutexaminerade. Då handlar det bara om att samla ihop dessa relativt enkla insikter i ett sammanhängande, självförvaltande paket.

Det här skulle kunna bli den roll som mänskliga läkare och kirurger kommer att ha, att på ett intelligent sätt beordra och driftsätta en grupp AI-baserade lösningar och granska deras svar. Det kan dock bara bli verklighet om införandet fortsätter på ett säkert sätt som inte skapar bakslag hos allmänheten. Det ansvaret ligger på alla som jobbar med teknik, både inom och utanför sjukvården.

Jasmine W. Gordon 2018-10-16 5 Minute Read

RIP IoT-säkerhetsbekymmer: 5 anledningar att IoT är döende

Hur kommer sakernas internet att utvecklas? Läs mer om problemen med IoT-säkerhet och hur vi kommer att använda den här tekniken framöver.

Tektonika Staff 2018-10-09 5 Minute Read

Visualisera den framtid som blockkedjeteknik utlovar

Läs om hur blockkedjeteknik fungerar och hur den kommer att förändra många branscher, till exempel inom läkemedel, finans, humanitär hjälp med flera.

Tektonika Staff 2018-10-02 6 Minute Read

Uppgradera verktygen – håll takten med företagsteknikstrende…

Dagens företag måste ha koll på trender inom företagsteknik och uppgradera sina gamla verktyg. Här får du konkreta tips på vad du behöver tänka på.