4 IT-trender för ökad kreativitet på jobbet

2018-03-214 Minute Read

Med all innovation som sker inom IT är förmågan att använda IT-trender avgörande för att ditt företag ska lyckas. Även de mest innovativa teknikerna, till exempel artificiell intelligens och Internet of Things (IoT), är numera tillgängliga för alla, även små och medelstora företag. Som den amerikanska affärstidningen Forbes säger: ”i en värld av … överflöd är det bara kreativiteten som kan saknas.” Men det handlar inte bara om innovation.

Enligt Adobe är det 350 procent större chans att företag som främjar kreativitet når framgång (med ökade årliga intäkter på minst 10 %). 62 procent av cheferna menar att tekniska verktyg leder till mer innovation och ger IT-avdelningen bättre möjlighet att hitta kreativa lösningar. Men, IT-beslutsfattarna kan även använda annat än teknik för att nå ökad innovation, de måste öppna för kreativitet och innovation i sina team. Dessa framåtriktade IT-trender gör att beslutsfattarna kan använda sin kreativitet samtidigt som de skapar organisatoriskt värde.

1. Digitalt nät

Man räknar med att den genomsnittliga konsumenten kommer att äga 4,3 enheter för privat bruk år 2020. Det gäller även på arbetsplatsen där medarbetare kanske jobbar från en kombination av företagets enheter och privata enheter som stationära och bärbara datorer, smartphones, surfplattor och bärbar teknik. PC World kallar den här trenden för ”digitalt nät.” Den betyder att beslutsfattarna måste hantera många olika anslutna apparater, utan att utsätta företaget eller användarna för hackare.

Dagens beslutsfattare måste lära sig att balansera den enhetsflexibilitet som slutanvändarna behöver med relevant datasäkerhet. Bärbart, virtuell verklighet och andra framåtriktade IT trender kan medföra nya utmaningar men också en enorm potential för innovation och kreativitet.

2. Information om allt

Gartner har identifierat ”Information of Everything” (information om allt) som den mest framträdande IT-trenden. När antalet anslutna mobilplattformar och andra IoT-enheter stiger kommer beslutsfattarna att ha tillgång till massiva dataströmmar som innebär både möjligheter och utmaningar. För att få externa och interna insikter behöver man investera i nya verktyg för datalagring och -analys, bland annat smartare analysverktyg för att identifiera mönster.

För de organisationer som lyckas använda ”Information of Everything” för att samla in konkurrenskraftiga uppgifter finns det oändlig potential för strategiska förbättringar. Analyser som utgår från ”Information of Everything” skulle kunna förändra hela organisationen, exempelvis genom förbättrade processer, bättre forskning och utveckling och en förbättrad kundupplevelse.

3. Den disponibla arbetsstyrkan

En flexibel approach när det gäller att locka till sig talang och kompetent personal är avgörande på grund av ökad konkurrens och krav från den globala ekonomin. Accenture kallar den här trenden ”den disponibla arbetsstyrkan” (the liquid workforce). IT-beslutsfattare kommer att spela en nyckelroll i att hjälpa företag att ta fram mer flexibla arbetssätt och implementera en kultur av medarbetarinrikat lärande.

Accenture har identifierat ett antal teknikkategorier som stöder en disponibel arbetsstyrka, men de kanske inte fungerar för alla företag. MOOC-inspirerade (Massive Open Online Course) utbildningsplattformar, lösningar för personalhantering och verktyg för att ansluta till globala leverantörer är bara tre sätt som främjar flexibel kreativitet. Spelifiering, mobilt lärande och analys är sådant som ger team tillgång till talanger snabbt och effektivt.

4. Intelligent automatisering

Snabba framsteg inom AI och maskininlärning gör att företag kan implementera intelligent automatisering på ett helt nytt sätt. Accenture säger att maskiner och programvara är de ”nyanställda” som gör att företag kan ”återuppfinna vad som är möjligt.” AI har potential att göra människor mer effektiva och företag mer produktiva men det är också viktigt att titta på hur det kan öka den organisatoriska kapaciteten.

I bästa fall kan AI jobba tillsammans med människor för att fatta bättre beslut tack vare tex algoritmer för bättre HR-rekrytering, strategier för att behålla personalen och intelligenta förslag för förvaltningsåtgärder. På så sätt kan IT-chefer jobba sida vid sida med de högsta cheferna för att sträva mot att organisationen kan nå nya höjder med intelligent automatisering.

För dagens IT-beslutsfattare krävs det kreativitet utan motstycke för att nå organisatorisk framgång. Genom att ta till sig nya IT-trender kan företag öka intäkterna väsentligt och förbättra sin förmåga till innovation och expansion. Genom att ta till sig AI, IoT, den disponibla arbetsstyrkan och andra trender på innovativa sätt kan du lyfta fram din personal som en kreativ organisation.

Tektonika Staff 2018-09-19 6 Minute Read

Kan smart enhetssäkerhet öka kundernas förtroende?

Här är tre sätt att använda företagets strategi för slutpunktssäkerhet och dataskydd till att höja kundernas förtroende.

Tektonika Staff 2018-09-04 4 Minute Read

Big data-verktyg förenklar ledarskap och rekrytering

Talangrekrytering har kommit att alltmer vara en uppgift för både företagsledning och IT. Nu kommer nya verktyg som använder big data för att förenkla.

Jasmine W. Gordon 2018-08-29 6 Minute Read

Har digital innovation inom AI gått för långt?

Digital innovation kan leda till både bra och dåliga resultat. Läs mer om AI-kyrkan, AI-bebisar, poker, chattbotar och annat som upprör och berör.