Dolda fördelar med öppna kontorslandskap

2018-01-255 Minute Read

Om du söker Tricia Esser, VD för arkitekturbyrån KTGY, på huvudkontoret i Kalifornien, så hittar du henne inte gömd i ett hörnrum. Esser föredrar att arbeta mitt bland de 147 anställda i det öppna kontorslandskapet.

”VD kan lätt bli isolerad,” sa Esser i en intervju med OC Register. Det hjälper inte att gå runt bland alla andra, eftersom det enda man får höra är de goda nyheterna. Genom att sitta bland personalen får Esser insyn i vardagskonversationerna, outspädda och i realtid. De öppna kontorslandskapen gör att hon kan hoppa in och hjälpa med problem, vilket skapar ett bättre företag säger hon. Hon är långt från den enda förespråkaren av fördelarna med öppna kontorslandskap.

Öppna kontorslandskap ökar kreativiteten

Bland de mer kända förespråkarna för kontor utan väggar finns Googles grundare Larry Page, som sitter bland personalen på Googleplex (huvudkontoret i den okända del av världen som kallas för Silicon Valley). Sökjättens andra kontor, t.ex. i New York City, är också utformade med en öppen planlösning för att uppmuntra samarbete.

Steve Jobs trodde också på möjligheterna med att eliminera avgränsningar. I sin biografi sa han att Pixar-anläggningen skulle vara en plats som ”gynnade möten och oplanerade samarbeten” och utformas med få avgränsningar. ”Om en byggnad inte uppmuntrar till [samarbete] förlorar du mycket i innovation och den magi som kommer av oplanerade möten. Vi utformade byggnaden så att alla kom ut ur sina kontor och umgicks med personer som de annars inte skulle träffa i den centrala aulan,” resonerade Jobs. Pixar har producerat flera stora filmer, ett faktum som ordförande Ed Catmull tillskrev den kultur av öppet delande som uppmuntras.

Enskilda kontorsbås har sina nackdelar

Även om det finns kritiker, anser förespråkarna av öppna kontorslandskap att en arbetsplats utan väggar bokstavligen avlägsnar kommunikationshinder och skapar samarbete genom närhet och oplanerade möten. Det är inget nytt koncept. Öppna kontorslandskap var standard på arbetsplatser innan kontorsbåsen introducerades på 60-talet.

Men kontorsbåsen – som skulle vara botemedlet för vidöppna utrymmen – blev inte alls idealiskt. Kontorsbåsens väggar hindrar ventilation även om de inte når taket, vilket enligt vissa studier kan öka antalet sjukdagar. Andra rapporter har visat att de minskar produktiviteten eftersom de ger en falsk känsla av enskildhet vilket leder till mer högljudda telefonsamtal än om personen satt i ett öppet rum.

En omdefiniering av samarbete på arbetsplatsen

I dagens öppna kontorslandskap finns flexibla utrymmen för många olika slags arbeten, från öppet samarbete till mer avskild produktivitet. Insikten om att teknik har förvandlat begreppet arbetsplats till att gälla alla platser som har en internetanslutning, har gjort att behovet av ett fysiskt kontor som en nödvändig arbetsplats har minskat. Med andra ord kan arbetet utföras var som helst där det finns en internetanslutning och med en enhet som man ofta har med sig i fickan eller väskan. Gary Smith, chef för underlättande av design och forskning på Herman Miller, berättade för tidskriften Metropolis att det nu finns en annan sak som bara kan finnas på kontoret och det är tillgången till personliga möten. Jag vill utnyttja din potential eftersom det människor gör bäst är att skapa kontakt och kommunicera.

Den globala fastighetsbyrån CBRE utvecklade konceptet ytterligare genom att implementera en arbetsplats ”utan adress” på kontoret i Los Angeles. Utan speciella sittplatser för alla, från högsta ledningen till administrativ personal, måste anställda interagera ofta. CBRE:s ordförande och VD Robert Sulentic berättade för LA Times att han också övergav ett permanent kontor. Med den nya mobiliteten sa han att ”folk blir vana med att kommunicera direkt och öppet med varandra.”

Idén får allt mer fotfäste och 60 procent av de svarande i undersökningen från International Facility Management Association rapporterade att de hade någon typ av gemensamt arbetsutrymme på sina kontor. Företag som WeWork och Grind hyrde ut liknande utrymmen åt frilansare som annars skulle arbeta hemifrån.

Locka till sig den bästa talangen

Förutom att uppmuntra samarbete kan öppna kontorslandskap spela en roll i rekryteringssamanhang. Det är speciellt lockande för millenniegenerationen som föredrar att arbeta i grupp framför privata kontor.

Coldwell Banker Commercial Affiliates utförde nyligen en undersökning av millenniegenerationens arbetsvanor och preferenser och upptäckte att 55 procent föredrar öppna arbetsutrymmen framför utrymmen som är avgränsade med kontorsbås och kontorsrum. Dessutom rapporterade 77 procent av millenniegenerationen att möten ansikte-mot-ansikte är viktiga, jämfört med 67 procent av generation X. Det beror delvis på att de vuxit upp med digital teknik som avlägsnar barriärer. Millenniegenerationen strävar inte efter ett traditionellt hörnkontor eftersom den typen av fastighet inte motsvarar status enligt dem.

Inredningsarkitekten Jeff Tompkins från Boston-företaget Spagnolo Gisness & Associates, berättade för WGBH News: ”För det mesta vill millenniegenerationen ha varierade utrymmen där de kan umgås med andra i organisationen och komma fram till gemensamma lösningar på problem.” Vad är bästa platsen för detta? Ett öppet kontorslandskap.

Tektonika Staff 2018-06-27 4 Minute Read

Skrota gammal teknik och följ tekniktrenderna inom utbildning

När det gäller tekniktrender inom utbildning har universitet mycket att lära eftersom studenterna vill använda teknik i högre utsträckning när de pluggar.

Lydia Dishman 2018-06-14 5 Minute Read

Förändra hur ni jobbar med innovativ teknik

Innovativa tekniker har förändrat hur vi jobbar och den senaste trenden är kroppsnära teknik som troligtvis kommer att kullkasta arbetsplatserna på nytt.

Daniel Conway 2018-04-12 5 Minute Read

Samarbete mellan avdelningar: vi gör det tillsammans

Inom IT arbetar man ofta isolerat men för att nå högsta möjliga säkerhet behövs samarbete mellan avdelningar. Läs här om hur du gör det på bästa sätt.