Kreativa startup-företag och Maker-kulturen

2018-01-235 Minute Read

”Den största showen på jorden,” Maker Faire firar gräsrotsrörelsen Maker som uppmuntrar en kultur av innovation, samarbete, kunskapsdelning m.m. På en av de senaste Maker Faire 20–22 maj i San Francisco, fanns en tävlingsarena för drönare, coola Lego-skulpturer, robotar i naturlig storlek och tusentals andra innovationer som skapats av sympatiska nördar från hela världen.

För att få en bättre uppfattning om vad Maker-rörelsen handlar om och vad IT kan lära sig av Maker-kulturen och kreativa startup-företag, gjorde vi en djupdykning i två viktiga koncept inom Maker-rörelsen -”Zero to Maker” och ”Maker to Maker.”

Zero to Maker: klara, färdiga, gå

Vad driver någon med kunskaper om elektronik att skapa en robot i naturlig storlek? Den ”motvilliga” Makern David Lang (@davidtlang) förstod inte detta förrän han deltog i Maker Faire 2009. Han var helt fascinerad och överväldigad, men han visste inte var han skulle börja. ”Jag kunde inte riktigt skapa någonting alls. [Vid den tidpunkten] klassificerade jag mig inte ens som en nybörjare.”

Langs första lärdom var: ”Det handlar om att göra saker tillsammans, och de bästa Makers jag känner är faktiskt de som har flest kontakter och vet hur man ber om hjälp.”

Idag är Lang medgrundare av Open Rov, ett Kickstarter-finansierat företag som skapar drönare för undervattensutforskning. Han har också skrivit en bok om Zero to Maker-konceptet, där har avslöjade att hans resa inte skulle ha varit möjlig utan det kunskapsdelande arbetet från tusentals djuphavsentusiaster som han träffat online. Projektet underlättades också av hans beslut att gå en kurs i svetsning och att utforska digital tillverkning, 3D-utskrifter och laserskärning.

https://youtu.be/RD_JpGgUFQQ

Stöd åt Zero to Maker på jobbet

För it-tekniker är det inte alltid så enkelt att förverkliga en Zero to Maker-kultur och uppmuntra personalen att be om hjälp. Det kan innebära att man driver igenom principer som ger anställda tid att arbeta på sidoprojekt eller eliminerar straff för misslyckanden. Verktyg som uppmuntrar sammanhållning och konversation, som företagsomfattande nätverk för sociala medier (ESN) kan också ha en stor inverkan på globala eller mobila team.

Slutligen kan man fundera över om implementeringen av detta koncept kan involvera exponering av it-teamet för externa vinster. En undersökning från Bayt.com visade att 69 procent av de mest innovativa och kreativa startup-företag håller koll på vad konkurrenterna gör för att förstå vilka de bästa nya metoderna är.

Maker to Maker: Att låta kulturen arbeta

Maker to Maker är ett kärnkoncept för rörelsen som fokuserar på det skede i processen där verkligt samarbete och handling sker. Det kan ske via webbgrupper, i någons lägenhet, eller till och med i ”Makerspaces,” delade gemskapscentra utrustade med verktyg för att förverkliga idéer. Dessa kan sponsras av en erfaren Maker, en skola, eller en ideell organisation. Mark Frauenfelder, grundande chefredaktör för tidskriften MAKE tror skarpt på att många av de kunskaper som skapas genom processen för samarbetande tillverkning direkt kan överföras till kreativa startup-företag. Han poängterar forskning, uppgiftsplanering, budgetering, kreativitet, kritiskt tänkande, beslutsfattande, risktagande, social interaktion och resurshantering m.m.

I praktiken kan Maker to Maker involvera många olika modeller. Några Makers, som t.ex. Lang, kan anlita tusentals ämnesexperter för rådgivning. Debra Ansell, som skapade en LED, bluetooth-aktiverad handväska som ställdes ut på Maker Faire i San Francisco 2016, skapar främst på egen hand. Det är också omöjligt att ignorera temat med gruppledd utbildning i Maker-rörelsen, vilket inkluderar ett starkt stöd för att uppmuntra framtidens Makers. Gymnasieelever från Techbridge Oakland, en organisation som ägnar sig åt att stötta kvinnor inom STEM (vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik) uppmuntrade de som besökte deras monter på Maker Faire i San Francisco, att aktivt delta i kemiteknikelementen för läppceratet de kunde tillverka själva.

Stötta Maker to Maker samarbetet

Autodesk är en organisation som implementerade ett Maker-laboratorium internt för att uppmuntra både anställda och kunder att testa vad som är möjligt genom att blanda programvara med tekniska innovationer. Att avsätta utrymme för att uppmuntra samarbete bland medarbetare kräver inte ett stort utrymme på 3000 kvadratmeter som är utrustat med den senaste tekniken. Du kan börja smått, som att hålla ett Makers-möte i veckan, eller avsätta ett litet område på företagets intranät.

Att uppmuntra individer med olika bakgrund, från ekonomi till IT, att delta i projekt kan exponera personalen för betydelsen av att arbeta med andra och kanske till och med förbättra projektens genomförbarhet, vilket observerades på Harvard Innovation Lab. Harvards eget I-labb har varit en inkubator för 600 startup-företag sedan dess lansering 2011.

Maker-rörelsens potential att inspirera till kunskapsdelning och uppmuntra arbetskraften är enorm. Nordstrom och Ikea är bara två exempel på stora företagskedjor som redan har antagit ”engagemangsmodeller” med rörelsen, och det finns gott om utrymme för att utnyttja det på din arbetsplats också. Från att bara arbeta till att etablera en kultur där man ber om hjälp, till modig acceptans av misstag som krävs för att skapa—det dags att bli en Maker.

Tektonika Staff 2018-06-27 4 Minute Read

Skrota gammal teknik och följ tekniktrenderna inom utbildning

När det gäller tekniktrender inom utbildning har universitet mycket att lära eftersom studenterna vill använda teknik i högre utsträckning när de pluggar.

Lydia Dishman 2018-06-14 5 Minute Read

Förändra hur ni jobbar med innovativ teknik

Innovativa tekniker har förändrat hur vi jobbar och den senaste trenden är kroppsnära teknik som troligtvis kommer att kullkasta arbetsplatserna på nytt.

Daniel Conway 2018-04-12 5 Minute Read

Samarbete mellan avdelningar: vi gör det tillsammans

Inom IT arbetar man ofta isolerat men för att nå högsta möjliga säkerhet behövs samarbete mellan avdelningar. Läs här om hur du gör det på bästa sätt.