IT på kontoret eller på distans?

2018-01-175 Minute Read

När vi tänker på distansarbete tänker de flesta på ett bekvämt liv på soffan med mystofflor och en kopp kaffe när vi switchar mellan mejlen och Netflix på datorn. Men sanningen är att det kan se ut på ett helt annat sätt. Alltfler inom IT-branschen jobbar hemifrån och i många fall gör de ett grymt jobb! Så pass bra att företagen ansluter ännu fler distansarbetare till teamen.

Det finns många skäl till att företagen behöver fundera på att släppa loss medarbetarna från kontoret och låta dem jobba hemifrån, men för att få ut så mycket som möjligt av det behöver de också ändra ledningsstrategi. Om du står och väger för och emot ska vi ge dig några fördelar att tänka på plus några tankar om att optimera distansarbete inom ditt företag.

Varför tillåta distansarbete?

IT-avdelningen konkurrerar ständigt om de bästa talangerna, så du behöver erbjuda övertygande fördelar för att locka de kandidater du vill ha. Att ge dem möjlighet att jobba hemifrån kan göra det lättare både att rekrytera och att behålla personal eftersom det skapar en bättre balans mellan jobb och fritid, särskilt för medarbetare med familj. De som jobbar hemifrån är ofta lyckligare och känner tacksamhet för flexibiliteten, vilket leder till att de investerar mer i företaget.

Dessutom är distansarbetarna också ofta mer produktiva. Glöm inte att kontoret kan vara en härd av distraktioner. Forskning visar att medarbetare som jobbar på kontor blir avbrutna eller byter uppgift var tredje minut under arbetsdagen, och det tar dem oftast mer än 23 minuter att komma tillbaka på rätt spår igen. Utan distraktionerna på kontoret kan de som jobbar hemifrån åstadkomma mer med mindre stress.

Du kan även sänka kostnaderna för kontorsutrymme, hyra, personalens resor, kopiatorer, kaffe osv. En ny studie från Stanford University visade att personalen på ett företag blev mer nöjda när de fick möjlighet att jobba på distans, vilket i sin tur gjorde att de stannade kvar i högre grad och företaget sparade i genomsnitt 2 000 dollar för varje medarbetare som fick jobba hemifrån.

Hitta de som passar bäst för distansarbete

Alla passar inte för att jobba hemifrån. Du kan inte bara göra om en vanlig kontorstjänst till en som kan göras från annan plats, anställa en erfaren ingenjör som verkar passa för jobbet och hoppas på det bästa. Du måste se till att både personen och jobbet passar för distansarbete.

När du anställer teknisk personal för tjänster som innefattar distansarbete bör du leta efter självständiga personer som är oberoende av naturen och som har förmågan att själva prioritera sina uppgifter. De behöver vara ansvarsfulla och pålitliga, kunna möta deadlines och svara på kollegors förfrågningar lika snabbt som om de satt på kontoret. De behöver också vara bra på skriftlig kommunikation, dvs. tydlig, professionell kommunikation, inte bara kryptiska tekniska meddelanden som slutar med ”kthxbai.” Det här är extra viktigt eftersom mejl, sms och chatt blir de primära kanalerna för att kommunicera med kollegorna.

Personlighet kan också påverka hur en medarbetare trivs med att jobba hemifrån. Extroverta personer som får sin energi och motivation av att träffa andra kan ha det svårare att jobba hemifrån medan introverta kan passa bättre för det. Generationsmässiga skillnader kan också spela in här: i Stanford-studien rapporterade yngre personer att de kände sig mer ensamma när de jobbade hemifrån.

Lägga grunderna för teamets framgångar

När du har ditt distansteam klart finns det några saker som du som chef kan göra för att hjälpa dem att lyckas. Eftersom du själv är teknikexpert borde det första steget vara enkelt: se till att du har rätt mobila teknik så att de kan vara produktiva och samarbeta. Ha regelbundna videomöten med personalen så att de kan diskutera saker med dig som de kanske inte vill ta upp via mejl eller chatt.

De som jobbar hemifrån kommer att stöta på utmaningar som är unika för just deras miljöer. De kanske får svårt att känna sig som en del av verksamheten, särskilt om en stor del av personalen fortfarande jobbar på kontoret. De kan också känna att det är svårare att få uppmärksamhet för sitt arbete eller utnyttja avancerade möjligheter inom företaget. Ta proaktiva steg för att fira distanspersonalens framgångar och hjälp dem att växa professionellt, precis som du skulle göra med de andra medarbetarna.

Du kommer också märka att det är mindre fokus på arbetad tid och mer på resultat för de som jobbar hemifrån. Ge dem tydliga, konsekventa förväntningar för vad som behöver göras, särskilt precis i början när ni fortfarande håller på att vänja er med relationen mellan chef och medarbetare. Tydliga riktpunkter kommer att hjälpa distansteamet till framgång.

Med rätt distansarbetare kan du öka både produktiviteten och effektiviteten. Du kanske till och med märker att teammedlemmarna blir lyckligare och därför stannar kvar i företaget. Med bra planering och genom att se de unika fördelar och utmaningar som gäller för de som jobbar hemifrån kan du göra det till något positivt för personalen och för företaget i stort.

Tektonika Staff 2018-06-27 4 Minute Read

Skrota gammal teknik och följ tekniktrenderna inom utbildning

När det gäller tekniktrender inom utbildning har universitet mycket att lära eftersom studenterna vill använda teknik i högre utsträckning när de pluggar.

Lydia Dishman 2018-06-14 5 Minute Read

Förändra hur ni jobbar med innovativ teknik

Innovativa tekniker har förändrat hur vi jobbar och den senaste trenden är kroppsnära teknik som troligtvis kommer att kullkasta arbetsplatserna på nytt.

Daniel Conway 2018-04-12 5 Minute Read

Samarbete mellan avdelningar: vi gör det tillsammans

Inom IT arbetar man ofta isolerat men för att nå högsta möjliga säkerhet behövs samarbete mellan avdelningar. Läs här om hur du gör det på bästa sätt.